Artist » Jah Shaka
Results 1 - 5 of 5

Artist Song Riddim Year Label Producer
Fatman & Jah Shaka Bitter Dub Shank I Sheck Tune Info
Jah Shaka Don't Give Up Tune Info
Jah Shaka Giver Of Life Tune Info
Jah Shaka Kumbia Dub 1992 Jah Shaka Tune Info
Jah Shaka Smiling Dub 1992 Jah Shaka Tune Info