Record » Jah Thomas - Big Dance Dub (CD)

 -  (Silver Kamel)
Silver Kamel - CD
SKCD 027
Jah Thomas
Big Dance Dub

Record Year: 2005

Label Media C Catalog # Matrix # Year
Silver Kamel CD SKCD 027 2005

# Artist Song Riddim Year Label Producer
[Dub Jah Thomas] Big Dance Dub 2005 Nkrumah Manley ‘Jah’ Thomas Tune Info
[Dub Jah Thomas] Buy Mi Dub 2005 Nkrumah Manley ‘Jah’ Thomas Tune Info
[Dub Jah Thomas] Control Them Dub 2005 Nkrumah Manley ‘Jah’ Thomas Tune Info
[Dub Jah Thomas] Dancehall Dub 2005 Nkrumah Manley ‘Jah’ Thomas Tune Info
[Dub Jah Thomas] Dub Mi Car 2005 Nkrumah Manley ‘Jah’ Thomas Tune Info
[Dub Jah Thomas] Few More Dub 2005 Nkrumah Manley ‘Jah’ Thomas Tune Info
[Dub Jah Thomas] Free It Dub 2005 Nkrumah Manley ‘Jah’ Thomas Tune Info
[Dub Jah Thomas] Gimme Dub 2005 Nkrumah Manley ‘Jah’ Thomas Tune Info
[Dub Jah Thomas] Glimity Dub 2005 Nkrumah Manley ‘Jah’ Thomas Tune Info
[Dub Jah Thomas] Grudgeful Dub 2005 Nkrumah Manley ‘Jah’ Thomas Tune Info
[Dub Jah Thomas] Gun Dub 2005 Nkrumah Manley ‘Jah’ Thomas Tune Info
[Dub Jah Thomas] London City Dub 2005 Nkrumah Manley ‘Jah’ Thomas Tune Info
[Dub Jah Thomas] Party Time Dub 2005 Nkrumah Manley ‘Jah’ Thomas Tune Info
[Dub Jah Thomas] Together In Dub 2005 Nkrumah Manley ‘Jah’ Thomas Tune Info